Algemene voorwaarden

Search
Close this search box.

Home / Klantenservice / Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN PINK PLAY

___________________

(Laatst bijgewerkt op  3 Januari 2024)

 1. Welkom bij PINK PLAY

PINK PLAY (“wij”, “onze”, “ons”) beheert de website die zich bevindt op de URL https://Pinkplay.eu (samen met elke andere website of applicatie die wordt gebrandmerkt als PINK PLAY, (gezamenlijk de “https://pinkplay.eu “). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen PINK PLAY en u, de bezoeker, die uw toegang tot en gebruik van de Website regelt. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Website gaat gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook opgenomen door verwijzing naar ons privacy beleid.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN BEPALING VAN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE/JURYPROCES DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYPROCESSEN OF KLASSE ACLIMITIES VAN DE REMIES, EN OOK U GESCHIL.

 1. Aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

Wanneer u de website bezoekt of gebruikt, verklaart u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker bent of niet. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, of met eventuele wijzigingen die we vervolgens in deze gebruiksvoorwaarden aanbrengen, moet u onmiddellijk stoppen met het bezoeken van de website en stoppen met het gebruik van de diensten van PINK PLAY. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, verkopers, klanten, handelaars en anderen die toegang hebben tot deze website.

Uw toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan uw voortdurende naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Website wordt onmiddellijk beëindigd, zonder enige verdere actie van PINK PLAY, als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

 1.     Wijziging en wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen of bij te werken, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en dergelijke wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden zullen alle eerdere gebruiksvoorwaarden vervangen en vervangen. Gebruik onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze pagina. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden, zoals hier gepost, regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Voor alle duidelijkheid: u dient het gebruik van de Website te staken als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 1.     Licentie om de website te gebruiken

Het doet ons genoegen u een niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie te verlenen om de Website uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag de Website alleen gebruiken op de manier waarop de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die u bezoekt, bedoeld is en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wetten, regels en voorschriften. U mag geen inhoud, software, producten of diensten op de website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roze spelen. U mag de website of de inhoud ervan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief het genereren van advertenties of het genereren van advertentie-inkomsten die actief zijn op uw eigen website of in enige andere vorm of medium. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze gebruiksvoorwaarden, zijn voorbehouden en behouden door PINK PLAY en/of haar contentproviders. De door PINK PLAY verleende licenties eindigen als u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere Websitevoorwaarden.

Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u niet bent uitgesloten van het gebruik van de Website onder de wetten, regels en voorschriften van Nederland, uw woonplaats of enig ander toepasselijk rechtsgebied. Er worden geen andere rechten, toewijzingen, licenties of juridische relaties van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, agentschap, partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, franchisegever-franchisenemer of anderszins, expliciet of impliciet, gecreëerd door uw gebruik van de Website, tenzij uitdrukkelijk gereserveerd in deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Melding online privacybeschermingswet voor kinderen

U mag de Website alleen gebruiken als u 18 jaar of ouder bent. Om u te registreren voor een account, producten te kopen via de Website, u te abonneren op het ontvangen van Inhoud of ander marketing- of promotiemateriaal van ons (in welke vorm en via welk medium dan ook) (een “Abonnement”), moet u 18 jaar of ouder zijn . Als u jonger bent dan 18 jaar of niet meerderjarig bent om een bindend contract aan te gaan in uw woonplaats, moet u toestemming hebben van uw ouder of wettelijke voogd om de Website te gebruiken. Raadpleeg ons Privacy beleid voor informatie over ons beleid met betrekking tot de privacy van kinderen jonger dan 18 jaar.

PINK PLAY informeert u hierbij dat ouderlijk toezicht (zoals computer hardware, software of filterservices) commercieel beschikbaar is en u kan helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen.

 1. Registratie / Accounts

U kunt een account aanmaken door ons uw naam en e-mailadres te verstrekken (een “Account”). Gebruikers die een account hebben aangemaakt (“Geregistreerde gebruikers”) hebben toegang tot hun accounts via het gedeelte “Uw account” van de website en kunnen hun e-mailadres en verzendadres beheren en hun bestaande of eerdere bestellingen bekijken.

Door een account aan te maken, gaat u ermee akkoord: (a) dat u in staat bent en beschikt over de juiste bevoegdheid en autorisatie om een ​​bindende overeenkomst met PINK PLAY aan te gaan; (b) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken wanneer wij daarom vragen; (c) deze informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden voor zover de Service dergelijke updates toestaat; en (d) delen van de Services met beperkte toegang alleen gebruiken met toegangsgegevens die we aan u hebben verstrekt. Als u eerder uw toegang tot of gebruik van de Website door ons heeft laten beëindigen, mag u de Website onder geen enkele omstandigheid openen of gebruiken. U mag uw accountgegevens nooit met derden delen of derden toestaan ​​uw account te gebruiken. Houd uw wachtwoord vertrouwelijk en zorg ervoor dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw Account, inclusief het gebruik van uw Account door andere mensen die u al dan niet autoriseert om uw Account te gebruiken. Als u anderen toegang geeft tot uw account in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account door een e-mail te sturen naar support@pinkplay.eu met “Ongeautoriseerd gebruik” in de onderwerpregel. Zelfs als u ons op de hoogte stelt, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw toegangsgegevens, inclusief eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van uw account. PINK PLAY is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account.

Door PINK PLAY uw e-mailadres te verstrekken, stemt u ermee in dat wij het e-mailadres gebruiken om u service gerelateerde kennisgevingen te sturen, inclusief alle wettelijk vereiste kennisgevingen, in plaats van communicatie per post. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals wijzigingen in functies van de Website en speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mailberichten niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden of uw voorkeuren wijzigen op de pagina met persoonlijke instellingen die aan uw account is gekoppeld. Als u zich afmeldt, kunt u mogelijk geen e-mailberichten ontvangen over updates, verbeteringen of aanbiedingen.

Wanneer u zich aanmeldt voor of onze producten en diensten gebruikt, kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot uw informatie in andere diensten. U kunt bijvoorbeeld uw Facebook-account koppelen, waardoor wij informatie van die accounts kunnen verkrijgen (zoals uw volledige naam en e-mailadres). De informatie die we van die services krijgen, hangt vaak af van uw instellingen of hun privacy beleid, dus controleer welke dat zijn.

PINK PLAY behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website of enig deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. U kunt uw account op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar support@pinkplay.eu met “Account annuleren” in de onderwerpregel of u kunt zich afmelden voor een abonnement door op de link “Afmelden” onderaan de e-mail te klikken of het sturen van een e-mail naar support@pinkplay.eu met “Afmelden” in de onderwerpregel. Houd rekening met 48 uur voordat de beëindiging van kracht wordt. Na beëindiging ontvangt u geen verdere berichten van ons, tenzij en totdat u zich opnieuw registreert door een nieuw account aan te maken of een nieuw abonnement aan te vragen. Onze rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden blijven uitdrukkelijk van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden, de beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Website, beëindiging van uw Account en/of annulering van uw Abonnement.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De Website en zijn inhoud, kenmerken en functionaliteit, inclusief maar niet beperkt tot informatie, software, tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, videoclips, gegevenscompilaties en het ontwerp, de selectie en de opstelling daarvan, zijn de exclusieve eigendom van PINK PLAY, onze licentiegevers of andere inhoud leveranciers, en worden beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechtenwetten, en mogen op geen enkele manier worden gebruikt of geëxploiteerd zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.

Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige Inhoud wordt aan u overgedragen en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden, kan een schending van deze Gebruiksvoorwaarden zijn en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Naast de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten, wordt voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden “Content” gedefinieerd als alle informatie zoals de “look and feel” van de Website, gegevensbestanden, afbeeldingen, tekst, foto’s, tekeningen, logo’s, afbeeldingen, geluiden, muziek en video- en audiobestanden op de Website. PINK PLAY tracht ervoor te zorgen dat de Inhoud juist en volledig is. Uw gebruik van de Website is op eigen risico. PINK PLAY garandeert niet dat de functionele aspecten van de Website of de Content vrij zijn van fouten of dat de Website, de Content of de server die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. PINK PLAY en haar leveranciers geven geen garanties over de inhoud of over de resultaten die worden behaald met het gebruik van de website. U draagt ​​het volledige risico van de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van alle inhoud die op deze website wordt gevonden. PINK PLAY behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook enige inhoud van de website tijdelijk of permanent in te trekken en een dergelijke verwijdering kan onmiddellijk en zonder kennisgeving plaatsvinden. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor uw gebruik van en toegang tot de Website, erkent, stemt u ermee in en bevestigt u dat PINK PLAY niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke intrekking.

Website-inhoud wordt geselecteerd door onze redacteuren en is redactionele inhoud. We accepteren of accepteren geen advertenties, behalve waar we dit specifiek als zodanig aangeven. We accepteren geen betalingen van derden voor producten of inhoud die op de website worden weergegeven. Van tijd tot tijd kan een deel van de Inhoud gesponsorde inhoud of inhoud van derden (“Gesponsorde Inhoud”) zijn en dergelijke Gesponsorde Inhoud zal duidelijk als zodanig worden gemarkeerd. Wanneer u zich abonneert om inhoud te ontvangen, gaat u ermee akkoord gesponsorde inhoud te ontvangen. Als u dergelijke gesponsorde inhoud liever niet ontvangt, moet u zich afmelden door op de link “Afmelden” onderaan een e-mail te klikken of door een e-mail te sturen naar support@pinkplay.eu met “Afmelden” in de onderwerpregel. Als u zich afmeldt, ontvangt u geen inhoud, of het nu gesponsorde inhoud of PINK PLAY-inhoud is. Voor zover we Inhoud van derden plaatsen, weerspiegelt dit de persoonlijke meningen en standpunten van de externe auteurs en weerspiegelt het niet noodzakelijk de meningen en standpunten van PINK PLAY en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke meningen en standpunten van derden.

 1.     Beperkingen

U mag in geen geval:

 • Kopieer of druk de inhoud af, ongeacht of deze door ons in licentie is gegeven of anderszins, tenzij en voor zover het voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is en u alle handelsmerken, auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in en op dergelijke Inhoud;
 • enig deel van de Website of de inhoud ervan in welk medium dan ook reproduceren, downloaden, wijzigen, vertalen, toevoegen aan, distribueren, verzenden, publiceren, uitvoeren, weergeven, openbaar maken, archiveren, uploaden, uitzenden of verkopen, in sublicentie geven, indexeren of exploiteren, hetzij rechtstreeks, hetzij via het gebruik van een apparaat, software, internetsite, webgebaseerde dienst of andere middelen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • Verwijderen, wijzigen, omzeilen, vermijden, interfereren met of omzeilen van copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen die zijn gemarkeerd op de Inhoud of enig mechanisme voor het beheer van digitale rechten, apparaten of andere maatregelen ter bescherming van inhoud, hetzij rechtstreeks, hetzij via andere middelen;
 • Mirror, frame, screen scrape of deeplink naar enig aspect van de website of toegang tot inhoud via technologie of middelen die niet door ons zijn verstrekt of geautoriseerd;
 • Toegang krijgen tot de Website via een geautomatiseerd systeem, inclusief, maar niet beperkt tot, door “robots”, “spiders”, “offline lezers”, enz., of enige actie ondernemen die oplegt of kan opleggen (zoals naar eigen goeddunken bepaald), een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur;
 • Bewust of roekeloos ongeldige gegevens uploaden of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware of softwareagenten, al dan niet schadelijk, op de Website introduceren, of knoeien met, schade toebrengen aan, schade toebrengen aan, aanvallen op, exploiteren of binnendringen in het PINK PLAY-systeem of -netwerk , of anderszins proberen de systeemintegriteit of veiligheid van PINK PLAY of verbonden netwerken te verstoren of in gevaar te brengen, of enige actie ondernemen om de goede werking van de Website en het gebruik of genot daarvan door een persoon of entiteit te beïnvloeden;
 • De maatregelen omzeilen die we kunnen gebruiken om de toegang tot of het gebruik van de Website te voorkomen of te beperken, onder meer door beveiligde of niet-openbare delen van de Website te hacken, geoblokkeringsmechanismen te omzeilen of anderszins;
 • Gebruik de Website om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen, inclusief accountnamen en e-mailadressen, of gebruik de Website voor commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of
 • Pogingen om enig aspect van de Website te reverse-engineeren of proberen de broncode (inclusief de tools, methoden, processen en infrastructuur) af te leiden die de Website mogelijk maken of eraan ten grondslag liggen, afgeleide werken of materialen van welke aard dan ook creëren met behulp van de Inhoud, al dan niet van plan bent om de afgeleide materialen gratis weg te geven, of anderszins een bedrijf op te bouwen met gebruikmaking van enig aspect van de website.

Door gebruikers gegenereerd materiaal

Als en voor zover we ervoor kiezen om door gebruikers gegenereerd materiaal te accepteren, hebt u mogelijk de mogelijkheid om recensies, beoordelingen, opmerkingen, feedback of ander materiaal op de website te publiceren, verzenden, indienen of anderszins te plaatsen (“door gebruikers gegenereerd materiaal”) toegankelijk en zichtbaar zijn voor het publiek.

Met betrekking tot door u gepost door gebruikers gegenereerd materiaal, verklaart u dat (i) u de rechten op de inhoud hebt gemaakt en bezit of dat u de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar hebt om dergelijke inhoud te plaatsen, en (ii) de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van de entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken of privacy rechten) of in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften, deze gebruiksvoorwaarden of een van onze andere gepubliceerde beleidsregels.

Door gebruikers gegenereerd materiaal mag niet:

 • materiaal bevatten dat vals, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, discriminerend, onverdraagzaam, hatelijk, gewelddadig, vulgair, godslasterlijk, pornografisch of anderszins aanstootgevend, ongepast, schadelijk, onwettig, storend of schadelijk is;
 • De wettelijke rechten van ons of van iemand anders schenden (inclusief de rechten op publiciteit en privacy), materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of anderszins illegale activiteiten of onwettige handeling promoot, bepleit of helpt ;
 • schade toebrengen aan of dreigen met schade aan een persoon of verlies of schade aan eigendommen;
 • Persoonlijke informatie van andere mensen opnemen, zoals het adres, telefoonnummer, e-mailadres, kaartnummer, medische informatie, financiële informatie of andere informatie die kan worden gebruikt om die persoon te volgen, contact op te nemen of zich voor te doen als iemand anders;
 • inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, contract of ander intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten van PINK PLAY of een andere persoon;
 • proberen kinderen te schaden of uit te buiten door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins;
 • Een verkeerde voorstelling van uw identiteit of band met een persoon of organisatie, inclusief PINK PLAY;
 • trachten de e-mailadressen van andere gebruikers en/of hun gebruikersnamen of wachtwoorden voor hun Accounts of andere diensten te verzamelen via elektronische of andere middelen voor welk doel dan ook, inclusief het verzenden van ongevraagde e-mail of andere elektronische communicatie;
 • Streven naar het verzenden van kettingbrieven, bulk- of ongewenste e-mail, al dan niet geautomatiseerd, of interfereren met, verstoren of een onnodige belasting vormen voor PINK PLAY of de netwerken of services die zijn verbonden met de website of het installeren of proberen te installeren of promoten van spyware , malware of andere computercode op onze computers of apparatuur of de computers of apparatuur van derden; of
 • Commerciële activiteiten omvatten zoals prijsvragen, sweepstakes en/of andere verkooppromoties, ruilhandel, reclame of aanbiedingen voor de verkoop of aankoop van goederen en diensten; of
 • anderszins aanstootgevend of niet-gezinsvriendelijk zijn, zoals door PINK PLAY naar eigen goeddunken wordt bepaald.

We claimen geen eigendom van door gebruikers gegenereerd materiaal. Door echter door gebruikers gegenereerd materiaal te plaatsen, verleent u ons en onze rechtverkrijgenden, agenten en licentiehouders en andere gebruikers onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde licentie onder alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, privacy en publiciteitsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die u bezit of beheert om: (i) dergelijke inhoud over de hele wereld te gebruiken, reproduceren, verzenden, wijzigen, indexeren, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te creëren, distribueren, weergeven en anderszins exploiteren in alle media, nu bekend of hierna uitgevonden, inclusief voor alle doeleinden, inclusief commerciële of marketingdoeleinden, allemaal zonder verdere kennisgeving aan u, met of zonder naamsvermelding, en zonder de vereiste van enige toestemming van of betaling aan u of enige andere persoon of entiteit, en (ii) om uw naam, persoonlijke of gelijkenis alleen of in verband met dergelijk gebruik te gebruiken, zonder enige verplichting of vergoeding aan u. Zonder beperking omvatten de verleende rechten het recht om: (a) het configureren, hosten, indexeren, cachen, archiveren, opslaan, digitaliseren, comprimeren, optimaliseren, wijzigen, opnieuw formatteren, bewerken, aanpassen, publiceren in een doorzoekbaar formaat en het verwijderen van dergelijke door gebruikers gegenereerde Materiaal en combineer dit met andere materialen, en (b) gebruik alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in enig door gebruikers gegenereerd materiaal voor welk doel dan ook, inclusief het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten en/of diensten. Behalve zoals bij wet verboden, doet u hierbij afstand van, en stemt u ermee in, afstand te doen van alle morele rechten (inclusief toeschrijving en integriteit) die u mogelijk heeft op door gebruikers gegenereerd materiaal, zelfs als het is gewijzigd of gewijzigd op een manier die niet voor u acceptabel is. Voor zover er geen afstand van kan worden gedaan, stemt u er onherroepelijk mee in dergelijke rechten (indien van toepassing) niet uit te oefenen op een manier die de uitoefening van de verleende rechten verstoort. U begrijpt dat u geen vergoedingen, bedragen, vergoedingen of vergoedingen zult ontvangen voor de rechten die in deze sectie worden verleend. U stemt ermee in om alle royalty’s, vergoedingen en andere gelden te betalen die verschuldigd zijn aan een persoon of entiteit op grond van het door gebruikers gegenereerde materiaal dat u op de website plaatst.

We kunnen een Gebruikersinzending zonder kennisgeving om welke reden dan ook weigeren, wijzigen of verwijderen naar PINK PLAY’s eigen goeddunken, inclusief onze overtuiging dat een Gebruikersinzending deze Gebruiksvoorwaarden kan schenden of anderszins verwerpelijk kan zijn. Als en voor zover we ervoor kiezen om door gebruikers gegenereerd materiaal te accepteren, hebben we het recht, maar niet de plicht, om al het door gebruikers gegenereerde materiaal dat op de website is geplaatst, te controleren, beoordelen, screenen, plaatsen, verwijderen, weigeren, wijzigen en opslaan op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving, inclusief om ervoor te zorgen dat al dergelijk door gebruikers gegenereerd materiaal voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden. We onderschrijven geen door gebruikers gegenereerd materiaal en het geposte door gebruikers gegenereerde materiaal weerspiegelt niet onze meningen, standpunten of adviezen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw door gebruikers gegenereerd materiaal en de gevolgen van het plaatsen en publiceren ervan en u stemt ermee in dat we alleen optreden als een passief kanaal voor uw online distributie en publicatie van uw door gebruikers gegenereerd materiaal. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig door gebruikers gegenereerd materiaal dat u of een andere gebruiker of derde partij plaatst of verzendt op of via de website, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor enige actie of inactiviteit met betrekking tot transmissies, communicatie of verstrekte inhoud door een gebruiker of derde partij.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om toezicht te houden op of actie te ondernemen met betrekking tot geschillen tussen u en een andere gebruiker en zijn niet aansprakelijk voor uw interacties of geschillen met andere gebruikers of voor het handelen of nalaten van een gebruiker. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag op de Website en uw interacties met andere gebruikers.

Niettegenstaande onze regels met betrekking tot door gebruikers gegenereerd materiaal, kunt u worden blootgesteld aan inhoud op de website die onnauwkeurig, verwerpelijk, ongepast voor kinderen of anderszins ongeschikt is voor uw doel of in strijd met onze gebruiksvoorwaarden. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die op enigerlei wijze verband houdt met uw blootstelling aan door gebruikers gegenereerd materiaal op de website, ongeacht of dit in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden.

Als en voor zover we ervoor kiezen om door gebruikers gegenereerd materiaal te accepteren, kies dan zorgvuldig de informatie die u op de website plaatst en die u aan andere gebruikers geeft. U wordt ontmoedigd om uw volledige naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres of andere informatie die u identificeert of waarmee vreemden u kunnen vinden of uw identiteit kunnen stelen, openbaar te publiceren. U aanvaardt alle risico’s verbonden aan het omgaan met andere gebruikers met wie u in contact komt via de Website, en voor zover de wet dit toestaat, vrijwaart u ons van alle claims of aansprakelijkheid met betrekking tot enig door gebruikers gegenereerd materiaal dat op de Website is geplaatst en van enig claims met betrekking tot het gedrag van andere gebruikers.

 1. Privacy en communicatie

PRIVACY

Wij respecteren uw privacy. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat uw informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, zal worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy beleid.

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

U stemt ermee in om berichten van ons te ontvangen, ongeacht of dit wettelijk of anderszins vereist is, hetzij per e-mail als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt, hetzij door een bericht op de website zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald. U stemt ermee in dat aan elke vereiste dat een kennisgeving, openbaarmaking, overeenkomst of andere communicatie door ons schriftelijk naar u wordt verzonden, wordt voldaan door dergelijke elektronische communicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering die u of uw netwerkprovider kan toepassen op communicatie die we naar een e-mailadres sturen dat u aan ons opgeeft.

VOORWAARDEN MOBIELE BERICHTEN

Wanneer u ons uw mobiele telefoonnummer verstrekt, gaat u ermee akkoord dat PINK PLAY u sms-berichten (inclusief sms en mms) naar dat mobiele telefoonnummer kan sturen. PINK PLAY kan je maximaal vijf sms-berichten per maand sturen. Wanneer u ons uw mobiele telefoonnummer voor het eerst verstrekt, ontvangt u een bevestigings-sms en moet u mogelijk antwoorden volgens de instructies om de registratie te voltooien. PINK PLAY brengt nooit kosten in rekening voor de testberichten die u ontvangt, maar het kan zijn dat uw mobiele provider bericht- en datasnelheid in rekening brengt, dus controleer uw abonnement. U bent verantwoordelijk voor de betaling aan uw mobiele provider van alle berichten, data en andere kosten met betrekking tot sms-berichten, inclusief voor bevestigingsteksten die u ontvangt en uw antwoorden daarop.

U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw mobiele telefoonnummer door op de link ‘Voorkeur beheren’ onder aan een abonnement te klikken of door een e-mail te sturen naar support@pinkplay.eu met ‘Mobiele nummer bijwerken’ in de onderwerpregel. Uw provider kan bepaalde mobiele functies verbieden of beperken en bepaalde mobiele functies zijn mogelijk niet compatibel met uw provider of mobiele apparaat. Neem bij vragen over deze problemen contact op met uw provider.

 1. Wijziging of opschorting van de website en recht om uw gebruik van de website te beëindigen

We behouden ons het recht voor om elk aspect van de website op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, inclusief door bepaalde functies toe te voegen of te verwijderen of door de website volledig te beëindigen. Een beschrijving van functies op de Website mag niet worden beschouwd als een weergave van PINK PLAY dat dergelijke functies altijd op de Website zullen worden opgenomen. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot een deel van of de hele website beperken, ook voor geregistreerde gebruikers. We behouden ons ook het recht voor om uw account te beëindigen of op te schorten of uw gebruik van of toegang tot de website te beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook naar eigen goeddunken. Dienovereenkomstig kan, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving, de gehele of een deel van de website op elk moment en voor elke periode niet meer voor u beschikbaar zijn.

Als we enig aspect van de website opschorten of beëindigen of uw account beëindigen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie of inhoud aan u. We kunnen ook uw andere voorkeuren en interesses verwijderen voor zover opgeslagen in of in verband met uw Account. U kunt geen beroep doen op informatie die we verwijderen, ongeacht de waarde die u aan dergelijke informatie toekent. We wijzen uitdrukkelijk elke waarde af die u toekent aan uw informatie die op onze servers is opgeslagen.

 1. Gelinkte bestemmingen en advertenties

De Website kan links naar andere websites bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advertenties en andere inhoud die door ons of door derden is geplaatst (“Gelinkte Sites”). U kunt ook naar de Website navigeren via links, vaak door ons geleverd, die door derden zijn ingezet in hun sociale media, advertenties en andere marketingactiviteiten (de locaties waar deze links worden geplaatst, worden ook beschouwd als Gelinkte Sites). Toegang tot of van Gelinkte Sites wordt door PINK PLAY alleen voor het gemak ter beschikking gesteld. Dergelijke Gelinkte Sites zijn geen eigendom van, worden niet beheerd door of worden niet door ons beheerd en als u Gelinkte Sites bezoekt, doet u dit geheel op eigen risico en met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van dergelijke Gelinkte Sites. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van alle Gelinkte Sites zorgvuldig door voordat u persoonlijke of andere informatie verstrekt aan of deelneemt aan enige activiteit op dergelijke Gelinkte Sites. Alle voorwaarden, garanties of verklaringen op de Gelinkte Sites zijn uitsluitend tussen u en de relevante aanbieders van de Gelinkte Sites. U kunt niet vertrouwen op onze gebruiksvoorwaarden en/of ons privacy beleid om uw gebruik van een andere website of bestemming te regelen.

We onderschrijven niet, en PINK PLAY wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor, Gelinkte Sites af, inclusief met betrekking tot de inhoud, producten en diensten die door de Gelinkte Sites worden geleverd. Alle interacties die u met Gelinkte Sites hebt, zijn tussen u en de Gelinkte Sites en u stemt ermee in dat PINK PLAY niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies die u lijdt als gevolg van interacties met dergelijke Gelinkte Sites of enige claims die u heeft tegen dergelijke gelinkte sites.

 1. Kennisgeving en procedure voor claims van inbreuk op auteursrecht of intellectueel eigendom

Alle inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, interfaces of code, is: Copyright 2014-2021 van PINK PLAY. Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van PINK PLAY of andere respectievelijke eigenaren die PINK PLAY een licentie hebben verleend om dergelijke merken te gebruiken. Als u van mening bent dat enige inhoud die op de Website verschijnt, inclusief inhoud die is gemaakt en/of weergegeven door PINK PLAY of ander materiaal dat via een link wordt verstrekt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met de onderstaande procedure. ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN GEEN ANTWOORD ONTVANGEN.

Een melding van beweerde inbreuk op het auteursrecht moet worden gemaild naar onze auteursrechtagent op support@pinkplay.eu met “DMCA Takedown Request” in de onderwerpregel. U kunt ook per post contact met ons opnemen via:

PINK PLAY, Hendrik de Keyserstraat 88, 3034CN, Rotterdam.

Let op: General Counsel, juridische afdeling

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrechtelijk belang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Website bevindt die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te identificeren en te lokaliseren;
 • hoe wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of door de wet; en
 • een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en op straffe van meineed dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar van een exclusief recht op het materiaal.

VOLGENS DE FEDERALE WETGEVING, ALS U BEWUST DENKT DAT ONLINE MATERIAAL INBREUK IS, KAN U STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD wegens meineed en civielrechtelijke sancties, INCLUSIEF GELDSCHADE, GERECHTELIJKE KOSTEN EN KOSTEN VAN DE ADVOCATEN.

Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend is bedoeld om PINK PLAY en zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal. De voorgaande vereisten zijn bedoeld om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van PINK PLAY onder de DMCA, maar vormen geen juridisch advies. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met een advocaat met betrekking tot uw rechten en plichten onder de DMCA en andere toepasselijke wetten.

 1. Disclaimers

U begrijpt dat producten die door PINK PLAY worden aangeboden materialen kunnen bevatten die gevaarlijk kunnen zijn als ze onjuist worden behandeld, en u erkent dat PINK PLAY niet aansprakelijk is voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van misbruik van producten die via de Website worden aangeboden. U erkent verder dat producten mogelijk niet geschikt zijn voor gebruik door kinderen, en u aanvaardt uitdrukkelijk de enige aansprakelijkheid voor het verstrekken van toegang tot producten aan personen onder de 18 jaar. U stemt er hierbij mee in geen producten te gebruiken voor illegale doeleinden en u aanvaardt alle aansprakelijkheid voor elke actie die u onderneemt voor elke actie die in strijd is met enige wet, regel of regulering van enig gebied.

 1. Garantiedisclaimer

De informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de Website worden voortdurend geüpgraded en bijgewerkt. Hoewel PINK PLAY commercieel redelijke inspanningen zal leveren om de juistheid van alle informatie die het op de Website plaatst te verifiëren, garandeert of verklaart PINK PLAY niet dat dergelijke informatie, producten en/of diensten betrouwbaar, nauwkeurig, volledig, ononderbroken, foutloos, veilig zijn. of vrij van defecten, virussen of bugs. DIENOVEREENKOMSTIG WORDT DE WEBSITE GELEVERD “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE OF VOORWAARDE EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. PINK PLAY EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN DIENSTEN OF GERELATEERDE GRAFIEK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN GARANTIES VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID, EN ALLE GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELSVERLOOP, PRESTATIEVERLOOP OF HANDELSGEBRUIK. IN STATEN EN JURISDICTIES WAARIN DE UITSLUITING VAN GARANTIE IS VERBODEN, ZIJN DERGELIJKE UITSLUITINGEN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN.

PINK PLAY GARANDEERT, ONDERSCHRIJFT, GARANDEERT OF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCT OF DIENST DIE WORDT VERSTREKT, Geadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE WEBSITE OF ENIGE GEKOPPELDE SITE EN PINK PLAY ZAL GEEN PARTIJ OP DE MONITOR ZIJN TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE GEKOPPELDE SITE. DERGELIJKE LINKS WORDEN ALLEEN VOOR UW GEMAK GELEVERD. ALS U KIEST OM OP DERGELIJKE LINKS TE KLIKKEN, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U, NIET PINK PLAY, DE INHOUD HAAR TOONT ​​EN U TOEGANG TOT DERGELIJKE GEKOPPELDE SITES OP EIGEN RISICO. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR PERSOONLIJKE Identificeerbare INFORMATIE DIE KAN WORDEN VERSTREKT DOOR SOCIALE MEDIA DIENSTEN IN SCHENDING VAN DE PRIVACY-INSTELLINGEN DIE U IN DERGELIJKE SOCIALE MEDIA-ACCOUNTS HEEFT GEPLAATST. U erkent en stemt ermee in dat elk vertrouwen op de informatie en andere materialen op de website voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid is. PINK PLAY behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken fouten of weglatingen in enig deel van de Website te corrigeren en om op elk moment met of zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de diensten, materialen, producten, programma’s en functies die daarin zijn opgenomen.

 1. Medische, voedings- en fitness informatie

U ERKENT EN GAAT UITDRUKKELIJK ERMEE AKKOORD DAT ALLE MEDISCHE, VOEDINGS- EN GESCHIKTHEID INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE WORDT VERSTREKT, INCLUSIEF ALLE TEKST, FOTO’S, AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES, GRAFISCHE, AUDIO-, VIDEO- EN AUDIO-VIDEO CLIPS OF ANDERE MATERIALEN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN WORDEN UITSLUITEND GELEVERD VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN IS NIET BEDOELD EN MOETEN NIET WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN (i) HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, (ii) EEN BEZOEK, BEL OF OVERLEG MET UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, OF (iii) INFORMATIE OP OF IN EEN PRODUCT VERPAKKING OF ETIKET. RAADPLEEG MET UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER ALS U GEZONDHEIDSGERELATEERDE VRAGEN HEBT VOORDAT U EEN VAN ONZE PRODUCTEN GEBRUIKT OF VERTROUWT OP INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE VERKRIJGT. INFORMATIE EN VERKLARINGEN OVER VOEDINGSSUPPLEMENTEN ZIJN NIET GEËVALUEERD DOOR DE VOEDSEL- EN DRUG-ADMINISTRATIE EN ZIJN NIET BEDOELD OM ENIGE ZIEKTE TE DIAGNOSE, BEHANDELING, GENEZEN OF VOORKOMEN. ALS U GEZONDHEIDSGERELATEERDE VRAGEN HEBT, BEL OF RAADPLEEGT U ONMIDDELLIJK MET UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER. INDIEN U EEN NOODGEVAL HEBT, BEL ONMIDDELLIJK UW ARTS.

U MAG NOOIT MEDISCH ADVIES NEGEREN OF HET ZOEKEN VAN MEDISCH ADVIES DOOR ENIGE INHOUD DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDT GEPRESENTEERD, EN U MAG DE WEBSITE OF ENIGE INHOUD DIE VIA OF VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR IS NIET GEBRUIKEN VOOR HET DIAGNOSE OF PROBLEEM VAN DE GEZONDHEID. DE VERZENDING EN ONTVANGST VAN ENIGE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF COMMUNICATIE VIA INTERNET, E-MAIL OF ANDERE MIDDELEN VORMT GEEN ARTS-PATINT, therapeut-PATINT OF ANDERE PROFESSIONELE RELATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG TUSSEN U EN PINK PLAY HAAR GELIEERDE PARTIJEN OF ENIGE DERDE PARTIJ.

DE WEBSITE KAN PERIODIEK INFORMATIE VERSTREKKEN OVER FITNESS- EN WELLNESS ACTIVITEITEN. U ERKENT EN GAAT UITDRUKKELIJK ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE ACTIVITEITEN BEPAALDE INHERENDE EN AANZIENLIJKE RISICO’S VAN EIGENDOMSSCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN DRAGEN EN DAT U VRIJWILLIG ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE RISICO’S VERBONDEN AAN, NALATIGHEID OF DOOR HANDELING, INACTIES OF NALATIGHEID VAN ANDEREN. PINK PLAY BEVEELT TEN ZEERSTE AAN DAT U RAADPLEEGT MET UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER VOORDAT U BEGINT MET EEN NIEUW FITNESS-PROGRAMMA OF MET NIEUWE WELLNESS-ACTIVITEITEN.

 1. Vrijwaring en vrijwaring

U stemt ermee in om PINK PLAY en haar agenten, managers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden en elk van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, contractanten, werknemers, agenten, dienstverleners en partners te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren (“Gevrijwaarde partijen “), van en tegen alle eisen, verliezen, kosten of schulden, aansprakelijkheden, claims of uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die door een derde tegen PINK PLAY zijn ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met (i) uw gebruik van en toegang tot de Website, inclusief alle gegevens of inhoud die door u zijn verzonden of ontvangen; (ii) uw schending van een voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, recht op publiciteit of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw overtreding van enige toepasselijke wet, regel of regelgeving; (v) uw door gebruikers gegenereerd materiaal of materiaal dat via uw account is ingediend; of (vi) de toegang tot en het gebruik van de Website door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

Zonder iets hierboven uiteengezet te beperken, vrijwaart u hierbij elk van de Gevrijwaarde Partijen van alle schade, aansprakelijkheden, claims, acties, eisen en kosten van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid en/of enig gebruik door u van de website.

 1. Beperkingen op aansprakelijkheid

DE AANBIEDERS WAARVAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN, ZIJN ONAFHANKELIJKE AANNEMERS EN GEEN AGENTEN OF WERKNEMERS VAN PINK PLAY. PINK PLAY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HANDELINGEN, FOUTEN, NALATEN, VERKLARINGEN, GARANTIE, INBREUKEN OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN DIE DOOR PRODUCT ALS GEVOLG VAN OF DIENSTEN.

BEHALVE EEN SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR U (ZOALS BIJVOORBEELD EEN COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DE WEBSITE IN SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN), EEN SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN OF MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN WIJ BIEDEN AAN EEN SPECIFIEKE CONSUMENT TEGEN EEN VERGOEDING DIE ONDER ZIJN EIGEN CONTRACTUELE VOORWAARDEN VALT, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL ZAL U OF PINK PLAY EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNTITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARE SCHADE, OF ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, GOODWILL OF WINST GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE WEBSITE, DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN DIENSTEN EN/OF FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBSITE, OF VOOR ENIGE INHOUD, PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN OF GEKOCHT BIJ DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN PINK PLAY EN/OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS OF SECTOREN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN STATEN EN JURISDICTIES WAARIN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBODEN ZIJN, ZIJN DERGELIJKE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE WEBSITE OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN. BEHALVE EEN SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOOR U (ZOALS BIJVOORBEELD EEN COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DE WEBSITE IN SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN), SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN OF MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN WE AAN EEN SPECIFIEKE CONSUMENT TEGEN EEN VERGOEDING WAARVAN ZIJN EIGEN CONTRACTUELE VOORWAARDEN GELDEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL UW OF ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE, VERLIES OF OORZAKEN ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS HET BEDRAG DAT U AAN ONS BETAALT, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR TOEGANG TOT OF DEELNEMING AAN ENIGE ACTIVITEIT MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF $ 50 (DE MINDER IS).

IN GEEN GEVAL ZULLEN PINK PLAY EN/OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, OPVOLGERS OF TOEWIJZEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HACKEN, KNOEIEN OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN UW DATA OF DE INFORMATIE DAARIN. WE BEHOUDEN ONS TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR OM INFORMATIE TE OPENEN DIE WE NODIG achten OM TE VOLDOEN AAN TOEPASSELIJKE WET, REGEL, REGELGEVING, RECHTSPROCES OF OVERHEIDS VERZOEK. U ZIET HARMLESS PINK PLAY EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LICENTIEGEVERS, OPVOLGERS EN TOEWIJZEN AF VAN ENIGE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE HANDELING MET BETREKKING TOT UW ACCOUNT OF DIE WORDT GENOMEN ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE OPENBAARMAKING. PINK PLAY VERKLAART NIET DAT DE WEBSITE GESCHIKT OF BESCHIKBAAR IS VOOR GEBRUIK OP LOCATIES BUITEN NEDERLAND. TOEGANG TOT DE WEBSITE UIT GEBIEDEN WAAR DERGELIJKE DIENSTEN ILLEGAAL ZIJN, IS TEN STRENGSTE VERBODEN. ALS U DE WEBSITE BETREFT VANAF EEN LOCATIE BUITEN NEDERLAND, BENT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN ALLE LOKALE EN ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN.

 1. Recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen u en PINK PLAY worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving en de wetten van Nederland, zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel (ongeacht of Nederland of enig ander rechtsgebied).

GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET BINDENDE ARBITRAGE, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OM GESCHILLEN VOOR DE RECHTBANK AAN TE BRENGEN, INCLUSIEF HET RECHT OP JURYRECHTSTREEKS. INDIEN EEN CLAIM OM ENIGE REDEN VOOR DE RECHTBANK IN PLAATS VAN ARBITRAGE WORDT VEROORZAAKT, ZIEN WIJ ELK AFSTAND VAN ELKE RECHT OP EEN JURYPROCES. WIJ KOMEN OOK BEIDE OVEREEN DAT U OF WIJ VOOR DE RECHTBANK KUNNEN BRENGEN OM INBREUK OF ANDER MISBRUIK VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN TE MAKEN. ELKE OORZAAK DIE U MOGELIJK HEBT MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOET BINNEN EEN JAAR NA DE CLAIM OF DE OORZAAK VAN ACTIE WORDEN BEGINNEN.

 1. Bindende arbitrage en vrijstelling van collectieve vorderingen

In het geval van een geschil tussen u en ons met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid, de website en/of producten of diensten die op de website zijn gekocht, komen u en PINK PLAY overeen om eerst de andere partij een kennisgeving van geschil te sturen, dat is een schriftelijke verklaring waarin de naam, het adres en de contactgegevens worden vermeld van de partij die de kennisgeving heeft gedaan, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil en de gevraagde schadevergoeding. U moet elke kennisgeving van een geschil per e-mail sturen naar support@pinkplay.eu. We zullen elke kennisgeving van geschil naar u sturen via de contactgegevens die we van u hebben. Jij en PINK PLAY zullen proberen om een ​​geschil op te lossen door middel van informele onderhandelingen binnen 30 dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van het geschil is verzonden. Als we niet in staat zijn een geschil op te lossen door middel van onderhandelingen, stemt u ermee in dat geschillen moeten worden opgelost door middel van bindende arbitrage in plaats van door een rechtbank, op voorwaarde dat u vorderingen kunt indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen als uw vorderingen daarvoor in aanmerking komen. De federale wetten zijn van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Er is geen rechter of jury bij arbitrage en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is beperkt. Het is belangrijk dat u begrijpt dat de beslissing van de arbiter bindend is en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank.

Om een ​​arbitrageprocedure te starten, moet u een brief sturen waarin u om arbitrage vraagt ​​en uw claim beschrijft naar support@pinkplay.eu met “Arbitrageverzoek” in de onderwerpregel. U kunt ook per post contact met ons opnemen via:

PINK PLAY, Hendrik de Keyserstraat 88, 3034CN,

Rotterdam.

Attn: General Counsel, Juridische Afdeling

De arbitrage wordt gevoerd door Nederland volgens zijn reglement, waaronder de Aanvullende Procedures voor Consumentengeschillen. We zullen geen advocatenhonoraria en -kosten in arbitrage vragen, tenzij de arbiter bepaalt dat de claims onbeduidend zijn. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten uitvoeren, op basis van schriftelijke opmerkingen, of persoonlijk in de provincie waar u woont of op een andere onderling overeengekomen locatie.

ALLE CLAIMS MOETEN WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE PARTIJEN, EN NIET ALS EISER OF CLASS-LID IN ENIGE ZOWEL GROTE ACTIE, COLLECTIEVE ACTIE, ALGEMENE ACTIE VAN DE PRIVÉ-ADVOCAAT OF ANDERE PROCEDURE VOOR VERTEGENWOORDIGERS. DEZE AFSTAND IS VAN TOEPASSING OP KLASSE ARBITRAGE. U stemt ermee in om met PINK PLAY alleen in uw individuele hoedanigheid te arbitreren en niet als vertegenwoordiger of lid van een klas of in een geconsolideerde of representatieve procedure. Als zodanig mogen uw claims niet worden samengevoegd met andere claims en is er geen bevoegdheid om geschillen te beslechten op basis van class action of aanhangig te maken door een vermeende groepsvertegenwoordiger. Geen enkele arbitrage of procedure kan worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij de arbitrage of procedure. Als de vrijstelling van class action onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden met betrekking tot alle of sommige delen van een geschil, zullen die delen worden gescheiden en worden vervolgd voor een rechtbank, waarbij de overige delen worden behandeld in arbitrage. Voor bepaalde claims, zoals schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of schendingen van intellectuele eigendomsovereenkomsten, behouden wij ons het recht voor om een ​​gerechtelijk bevel te zoeken bij een bevoegde rechtbank. Alle arbitrage worden gestart in Rotterdam, Nederland.

 1. Ontheffing en scheidbaarheid

Geen enkele verklaring van afstand door PINK PLAY van enige voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde en enig verzuim van PINK PLAY om een ​​recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en de rest van de Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht.

 1. Opdracht

Deze gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen. We kunnen onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking overdragen. Elke poging tot overdracht of toewijzing in strijd hiermee is nietig.

 1. Ontvankelijkheid

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Nederlands worden opgesteld.

 1. Gehele overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden en de andere overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en PINK PLAY met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

Het is ons doel om u een eersteklas gebruikerservaring te bieden, dus als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op support@pinkplay.eu.

Winkelwagen
Scroll naar boven